Ansökan - Bidrag för upprustning/nybyggnation

LÄS MER

Samtliga föreningar i Kultur och fritids föreningsregister är berättigade att ansöka om upprustningsbidrag. Bidraget syftar till att stimulera till underhåll, upprustning och nybyggnation av föreningens anläggningar samt till inköp av utrustning och inventarier för att bedriva föreningens verksamhet.