Ansökan - Bidrag för fasta driftskostnader och hyra

LÄS MER

Här kan ni som förening ansöka om bidrag för fasta driftskostnader och hyra. Bidraget är avsett att täcka kostnader för föreningens nyttjande av lokaler och anläggningar.