Begäran av journalkopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som medborgare begära ut en kopia av din journal eller närståendes journal (kräver samtycke).

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess, vilket innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dem vidare (Offentlighets och sekretesslagen 2009:400). I princip har man alltid rätt att läsa sin egen journal efter att en prövning har gjorts.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa