Oro att vuxen far illa - orosanmälan

LÄS MER

Orosanmälan

Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk, skadligt bruk eller beroende kan du anmäla din oro till Individ- och familjeomsorgen. Information som lämnas till socialtjänsten dokumenteras och förmedlas till den person det berör.

En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.  Insatser i socialtjänstlagen bygger på frivillighet vilket innebär att en person kan avböja hjälp och stöd. Undantaget är om någon kan vara i behov av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det är socialtjänsten som utreder och bedömer behovet av vård och stöd.

Om du i din tjänst möter en individ och har oro för hens missbruk eller beroende är utgångspunkten alltid att du behöver samtycke från personer som fyllt 18 år för att ta kontakt med socialtjänst.

Orosanmälan kan också göras på telefon till Individ- och familjeomsorgen 010-356 68 01.

Observera att anmälningar som görs via e-tjänst endast hanteras under Individ- och familjeomsorgens öppettider dvs helgfria vardagar mellan kl 08.00 – 16.00 och dag före röd dag 08.00-14.30. Gör du en anmälan under annan tid kommer den hanteras först nästkommande vardag. 

Efter kontorstid hänvisas till sydostjouren på telefon 020-45 39 00 eller via https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html.  Vid riktigt akuta händelser ring 112.

Anmälningsplikt
Socialtjänsten omfattas av anmälningsplikten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa