Orosanmälan - vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet. 

Då anmälan kommer att lämnas ut i sin helhet är det viktigt att tänka på hur du formulerar anmälan om du vill vara anonym. Skriv exempelvis inte att det gäller din granne, kollega eller annat som kan härledas tillbaka till dig som anmälare.

 

Observera att anmälningar som görs via e-tjänst endast hanteras under Individ- och familjeomsorgens öppettider dvs helgfria vardagar mellan kl 08.00 – 16.00 och dag före röd dag 08.00-14.30. Gör du en anmälan under annan tid kommer den hanteras först nästkommande vardag. 

Om barnet är i behov av omedelbart skydd bör du i stället göra din anmälan på telefon. Under kontorstid till Individ- och familjeomsorgen på telefon 010-356 68 05. Efter kontorstid till sydostjouren på telefon 020-45 39 00 eller via https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html.  Vid riktigt akuta händelser ring 112.

 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa