Anmäla intresse för att bli god man eller förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du intresserad av att kunna hjälpa en medmänniska?

Det finns många i vårt samhälle som idag inte klarar av att tillvarata sina ekonomiska och samhälleliga intressen på grund av ålder, sjukdom eller missbruk. Dessa människor behöver en god man eller förvaltare som kan fungera som biträde åt dem. Godmanskapet/förvaltarskapet är en frivillig hjälp som den hjälpbehövande tar emot. Den gode mannen/förvaltaren är en intressebevakare, alltså ingen som ska utföra sociala insatser. Godmanskapet/förvaltarskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Den gode mannen/förvaltaren är således inte anställd av kommunen.

Den som åtager sig att bli god man eller förvaltare kontrolleras i belastnings-, kronofogden och socialregistret av överförmyndaren som är tillsynsmyndigheten.

Mer information hittar du på vår hemsida: http://www.hogsby.se/Kommun/Organisation/Oeverfoermyndare

Tveka inte att höra av dig till oss på telefon 010-356 50 85 om du har några frågor eller vill veta mer.

Det går också bra att maila till: overformyndare@hogsby.se

Välkommen som god man eller förvaltare!

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation krävs

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa