Insamling av förtroendevaldas kontaktuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelse och bolag

Kommunstyrelsen i Högsby kommun behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag inom nämndadministration. Syftet med behandlingen är att ha aktuella kontaktuppgifter till dig som är förtroendevald i Högsby kommun.

När ditt förtroendeuppdrag avslutas bevaras eller gallras dina personuppgifter enligt lag och beslutad gallringsplan. Dina uppgifter delas med Högsbynät AB, Lönenämnden HUL och i förekommande fall med de kommunala bolagen. Dina uppgifter kan komma att delas med annan myndighet eller annan tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  

Dina uppgifter kommer att användas i kommunens register över förtroendevalda och ditt namn kommer att publiceras på kommunens hemsida och eventuellt intranät.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa