Samarbetssamtal hos Familjerätten - Intresseanmälan

LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process för såväl barn som föräldrar.

Om föräldrarna redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten.

 

I familjerättsärenden samarbetar Högsby kommun med Oskarshamns kommun. Du når Oskarshamns e-tjänst för intresseanmälan här:

 Samarbetssamtal hos Familjerätten - Intresseanmälan - Oskarshamns kommun

 

Mer information om samarbetssamtal finns på Oskarshamn kommuns hemsida: Samarbetssamtal - Oskarshamns kommun