Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Högsby kommun

LÄS MER

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Högsby kommun.  Via den här e-tjänsten kan du som myndighetsperson begära verkställighet av insatser i Högsby kommun.

Observera att:

  • Beställningen ska ha inkommit till Högsby kommun senast 14 dagar innan den enskildes ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.

 

  • Om hjälpbehovet förändras under vistelsens gång ska en ny beställning göras av bosättningskommunen. 
  • Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Högsby kommun.
  • Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via annan e-tjänst: https://minasidor.hogsby.se/tillfalligvistelsehsv

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa