Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Högsby kommun

LÄS MER

Socialförvaltningen i Högsby kommun har ansvar för  hemsjukvård i ordinärt boende. Vid tillfällig vistelse ska hemkommunen beställa insatser via denna e-tjänst enligt följande villkor:

  • Beställningen ska ha inkommit till Högsby kommun senast 21 dagar innan personens ankomstdatum.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut. För insatser debiteras hemkommunen per besök.
  • Hemsjukvården kontaktar vid behov beställande kommun för praktisk planering.
  • Beställda insatser skall vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen, alternativt bostaden skall vara anpassad till beställda insatser.
  • Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Högsby kommun.
  • Inkontinenshjälpmedel skall medtas/skickas till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen samt mängden/behovet av inkontinenshjälpmedel skall vara anpassat till hela vistelseperioden.
  • Om hjälpbehovet förändras under vistelsens gång kontaktar Högsby kommun bosättningskommunen omgående. Högsby kommun kan bistå med utredning och beslut i uppdrag av bosättningskommunen. Vid beställning av hemsjukvård (sjuksköterskeinsatser) görs först en behovsbedömning av beställda insatser. Bekräftelse och beslut på hemsjukvårdsinsatser görs av Högsby kommun via mail eller telefonkontakt till beställaren i bosättningskommunen.

Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via annan e-tjänst: https://minasidor.hogsby.se/tillfalligvistelsehtj

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa