God man/Förvaltare - Redogörelse uppdrag (C)

LÄS MER

Överförmyndaren skall granska gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats. Gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets utförande.

För granskning av uppdraget och bedömning av arvodets storlek behöver överförmyndaren en beskrivning av omfattningen av de åtgärder som du vidtagit.

OBS! Detta gäller alla gode män/förvaltare, oavsett omfattning av uppdraget och oavsett om arvode begärs eller ej.

Det finns ingen blankett för att redogöra för uppdraget, varför alla istället får använda denna e-tjänst. Har du ingen e-legitimation så väljer du att inte logga in, varpå du istället få fylla i dina kontaktuppgifter själv. Du fyller sen i resterande uppgifter precis som vanligt och skickar in ärendet. När du har skickat in ärendet så får du upp en kvittens, där du då kan välja att skriva ut ärendet. Skriv ut blanketten, skriv under och skicka sen in den med vanlig post.

OBS! Detta gäller bara om du INTE loggar in med e-legitimation. Loggar du in med e-legitimation så behöver du inte skriva ut blanketten och skicka in den.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa