God man, förvaltare, förmyndare - yttrande över åtgärd fast egendom (I)

LÄS MER

Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke skall lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, skall den omyndige, om han eller hon har fyllt sexton år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar få tillfälle att yttra sig (om det kan ske utan en större tidsförlust).

Kontakt:
Överförmyndare i samverkan (Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås)
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565085
overformyndare@hogsby.se