Servering alkohol - slutet sällskap

LÄS MER

Här kan du ansöka om tillstånd för servering för ett slutet sällskap.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Alkoholhandläggare

010-353 70 00 (Växel)