Enskilt avlopp - eget omhändertagande av slam

LÄS MER

Här kan du ansöka om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp. I vissa fall kan du få tillstånd att själv ta hand om slammet från din egen avloppsanläggning. Vilka krav som gäller beror på om en vattentoalett är ansluten eller inte.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se