Enskilt avlopp - uppehåll i slamtömning

LÄS MER

I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt. Tömning ska ske minst en gång per år (undantaget dispenser). Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se