Förskola, skola - specialkost eller allergi

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om allergi- eller specialkost i förskola och skola för ditt eller dina barn.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Skickas in till berört fritidshem, förskola eller pedagogisk omsorg. 
(NAMN)
Högsby kommun
579 80 Högsby