Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - inkomstrapportering

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare rapportera om din inkomst för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Susanne Björck
Barnomsorgen
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-292 32
susanne.bjork@hogsby.se