Grundskolan - inskrivning

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare skriva in ditt eller dina barn som elev i grundskolan.

Vid val av skola i annan kommun eller friskola så kontaktar du den aktuella skola. Det är den mottagande skolan som beslutar om en plats kan erbjudas. Det finns särskilda regler när en kommun får eller måste ta emot elever från andra kommuner. De fristående skolorna har sina egna regler för antagning.

Kontakt:
Skoladministrationen
Högsby kommun
579 80 Högsby