Hushållsavfall - befrielse

LÄS MER

Du kan ansöka om att få befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. För att få befrielse måste du själv kunna hantera och omhänderta allt ditt hushållsavfall på din egen fastighet. Det måste ske på ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se