Störning - anmälan

LÄS MER

Här kan du skicka in din anmälan om bullerstörning.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-290 00 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se