Gödsel - dispens

LÄS MER

Här kan du som driver lantbruksverksamhet med djurhållning, skicka in din ansökan om dispens gällande spridning av stallgödsel (gödsel från husdjur och lantbruksdjur).

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se