Bygglov, anmälan för enklare byggärenden - kontrollplan utan kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som är byggherre upprätta en kontrollplan för enkla ärenden som inte behöver ha en kontrollansvarig.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Miljö- och byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

010-3565000 (kommunens växel)
miljoochbygg@hogsby.se