Bygglov, anmälan för enklare byggärenden - kontrollplan utan kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du som är byggherre upprätta en kontrollplan för enkla ärenden som inte behöver ha en kontrollansvarig.

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Malin Jakobsson
Miljö- & Byggkontoret
Högsby kommun
579 80 Högsby

0491-29190
malin.jakobsson@hogsby.se