Barn och unga - Orosanmälan

LÄS MER

Du som privatperson kan anmäla misstankar om att barn far illa, en orosanmälan, till Socialtjänsten. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar Socialtjänsten.

Här finns blankett "Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa". Ladda ner blanketten, skriv ut den, fyll i den och skicka den till:
Individ- och familjeomsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

Vid brådskande ärende vardagar klockan 8-16, eller dag före röd dag klockan 8-14.30, kontakta Individ- och familjeomsorgen direkt. Försäkra dig om att du får en bekräftelse på att din orosanmälan är mottagen.
Kontaktuppgifter Individ- och familjeomsorgen

Social jour
Övriga tider, när socialtjänsten ovan inte är tillgänglig, är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen.
Kontaktuppgifter Sydostjouren

Polisen
Vid PÅGÅENDE brott – ring 112
Övriga fall – ring 114 14

 

 

 

För mer information gå till www.hogsby.se.

Kontakt:
Individ- och familjeomsorg
Högsby kommun
579 80 Högsby

Expedition: 010-3566800
kommun@hogsby.se