Behov av barnomsorg - Skolnedstängning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare kan här anmäla behov av barnomsorg vid en eventuell nedstängning av förskola/skola i samband med Coronakrisen.

Behovet av barnomsorg gäller företrädesvis för vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i MSBs föreskrift. Med nödvändig menas att om arbetsinsatsen inte genomförs kan verksamheten inte upprätthållas på en acceptabel nivå.

Ytterligare information hittar du här: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

OBS! Du kan bara lämna anmälan för ett barn åt gången, d v s har du t ex två barn i förskolan/skolan som du har behov av barnomsorg för så måste du göra två anmälningar.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Björck
susanne.bjork@hogsby.se
0491-292 32

Personuppgiftsansvarig

Bodil Gustafsson
bodil.gustafsson@hogsby.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa